2D ETA 3D PLANOA

Argazki erreportajearen informazio gehigarri bezala edo etxebizitza oso baldintza txarretan egon eta goitik behera berritu nahi bada edo hutsik egon litekeen kasurako, 2D edo 3D formatuko planoa egin liteke, erosle potentzialari lagun diezaion etxebizitza horretan proiektatzen. Planoak lagunduko du hobeto ikusten espazioen banaketa eta horien potentziala.